Prijava

  •  

Postavite prave ljudi na prava delovna mesta !

redni_letni_razgovor_ocenjevanje_zaposlenih

Zakaj je prav za vsakogar pomemben načrt osebnega in poklicnega razvoja?

 

Nobenemu odgovornemu podjetniku ne pade na pamet, da bi ustanovil podjetje ali se lotil projekta brez poslovnega načrta. Kaj pa posamezniki? Kaj pa naši sodelavci? Uspešni ljudje skrbno načrtujejo svoje življenje in svojo poklicno pot. Vsak človek je v prvi vrsti odgovoren zase, za svoje ravnanje, za svojo prihodnost. Šele ko dobro poskrbimo zase, lahko dobro poskrbimo tudi za druge.

Da lahko dobro načrtujemo, pa moramo vedeti kdo smo, kakšni smo v primerjavi z drugimi, kateri so naši talenti, naša močna področja, kje so naše priložnosti.

Ko naredimo analizo svojih lastnosti, sposobnosti, znanj, veščin in ko vemo, kaj je tisto kar nas zanima, pogledamo kakšne so naše priložnosti, kje smo lahko najbolj uspešni. Nato si postavimo cilje in določimo aktivnosti za dosego teh ciljev.

V sklopu projekta VKO vas usposobimo za samostojno izdelavo načrtov osebnega in poklicnega razvoja, kjer se posebej posvetimo prepoznavanju in razumevanju osebnih lastnosti, priložnosti ter postavljanju SMART ciljev.

razvoj_zaposlenih

Kako ugotovimo kaj so naše močne točke, za kaj smo talentirani?

 

Harward Business Review je v 20 letni raziskavi ugotovila, da nadpovprečne od povprečnih zaposlenih ne ločijo izobrazba, spol, starost ali izkušnje, temveč dejstvo, da se ujemajo z delovnim mestom. Da lahko določimo ujemanje osebe z delovnim mestom, naredimo analizo zahtev delovnega mesta in po istih lastnostih ugotavljamo lastnosti ljudi.

Kadar imajo ljudje priložnost dobiti delo ali napredovati na bolje plačano delovno mesto, vam povedo tisto, kar želite slišati. Tudi tisti, ki delajo selekcijo, so pri izbiri vsaj do neke mere subjektivni. Zato je pomembno, da poleg razgovorov in pregleda referenc uporabimo tudi objektivne metode.

Psihometrični test ProfilXT je visoko zanesljiv in veljaven test, normiran na slovenski populaciji. Ugotavlja tri ključna področja za napovedovanje uspešnosti na delovnem mestu: sposobnosti, osebnostne lastnosti in poklicna sidra. Z njegovo pomočjo ugotovimo ali bo oseba sposobna opravljati določeno delo, ali se bo pri tem delu dobro počutila, ga opravljala z naravno lahkoto (ji torej to delo ne bo predstavljalo posebnega stresa tudi ob hujših obremenitvah) in kakšno področje dela jo sploh zanima.

Podjetje je toliko bolj uspešno, kolikor bolje pozna sebe in svoje ljudi.

Usposabljanje za samostojno izvajanje testiranj in interpretacijo rezultatov

Izvajamo tudi usposabljanja za pridobitev licence za samostojno uporabo orodij ProfilXT, kar vam omogoči vzpostavitev ocenjevalnega centra v vašem podjetju. Koristi za podjetje so:

  • Neodvisnost od zunanjih svetovalcev.
  • Hitra dostopnost do testiranj.
  • Hitra pridobitev rezultatov testiranj in vseh potrebnih poročil.
  • Brezplačna izdelava profilov delovnih mest.
redni_letni_razgovor_ocenjevanje_zaposlenih 

Izvajanje letnih razvojnih razgovorov

 

Usposobimo vas za učinkovito izvajanje rednih letnih razgovorov, ki so ključno orodje motiviranja sodelavcev za doseganje osebnih ciljev in ciljev podjetja. Usposabljanje za izvajanje rednih letnih razgovorov izvajamo tako, da upoštevamo tako kulturo podjetja in stopnjo kadrovske razvitosti, kot tudi specifične potrebe posameznega podjetja.

Na usposabljanju skupaj poiščemo optimalen način uvedbe letnih razgovorov v podjetje ( v primeru, da se šele pričenjajo uvajati), sestavimo povabilo k razgovoru in vprašalnik, preko katerega bosta šla vodja in sodelavec, se učimo spodbujanja, postavljanja vprašanj, podajanja povratnih informacij, vzpostavljanja stika, poslušanja, komunikacije. Naučimo se postavljanja ciljev in spodbujanja sodelavcev za samostojno postavljanje le-teh. Udeleženci se seznanijo s celotno vsebino in potekom razgovora.

Koristi dobro izvedenih letnih razvojnih razgovorov za podjetje so:

  • Boljše razumevanje ciljev organizacije in boljše doseganje ciljev.
  • Boljše obvladovanje odnosov med vodjem in sodelavci.
  • Večja zavzetost in motiviranost.
  • Večja zvestoba podjetju.
  • Večja produktivnost sodelavcev.

Letni razgovor je najmočnejše orodje managementa za mobilizacijo energije zaposlenih pri uresničevanju lastnih in organizacijskih ciljev. (Peter Drucker)

poslovni_coaching     

Osebni in poslovni coaching

 

Na osnovi rezultatov profiliranja, ki nam pokažejo naše sposobnosti, osebnostne lastnosti in poklicna sidra, skupaj določimo tudi osebne in poklicne razvojne cilje. Ljudje imamo v sebi resnično veliko potencialov, ki so nam zaradi omejujočih prepričanj, prenizkega zaupanja vase, strahu, neželenih navad itd., včasih težje dostopni.

S coachingom preko osebnega kontakta in postavljanja vprašanj, klient prepoznava svoje lastne vire, jih zna bolje aktivirati in razvija višjo stopnjo avtonomije.

Zakaj potrebujemo coacha?

Ker smo mi sami edina oseba, ki je nikoli ne moremo videti tako, kot nas vidijo drugi. Coach je naše zrcalo, naš pomočnik na poti do tega, da postanemo to, kar smo lahko.

 

Pošljite povpraševanje