•  

KLJUČNI IZZIVI PRIHODNOSTI  

 

Demografske spremembe

Večina držav, vključno s Slovenijo, se srečuje s spremenjeno starostno strukturo. Strategija dolgožive družbe temelji na konceptu aktivnega staranja. Kaj to pomeni? To pomeni, da je poudarek na aktivnostih in ustvarjalnosti v vseh življenjskih obdobjih. Pomembne so skrb za zdravje, medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost.

 

 

ODNOS DO STAREJŠIH ZAPOSLENIH

 

Star ali mlad? Kdaj smo stari? Ker se staranju ne moremo izogniti, velja razmisliti o stereotipih in predsodkih, ki se pojavljajo v povezavi s staranjem. Stereotipe in diskriminacijo posameznikov zaradi svoje starosti imenujemo »age-isem« ali »starizem«.

-Starejši ljudje so za časom, ne morejo slediti.

-Starejši so neprilagodljivi.

-Ne želijo biti aktivni, saj samo čakajo na upokojitev.

-Imajo slab spomin in so konservativni.

 

Z našimi delavnicami vam pomagamo identificirati predsodke ter pripraviti načrt za aktivno osveščanje in spremembo miselnosti.

 

UKREPI ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH

 

Ključno je, da so ukrepi, oziroma usmeritve podjetja glede upravljanja starejših zaposlenih vpeti v strategijo podjetja. Pomagamo vam izbrati in izvajati ukrepe ter delavnice načrtno in selektivno.

Področja ukrepov:

 

  • Kadrovski razvoj, kompetence in usposabljanje
  • Medgeneracijsko povezovanje
  • Zavzetost in vključenost
  • Prilagoditev dela
  • Promocija zdravja

 

 

 

 

 

 

 

Pošljite povpraševanje